Nästa artikel

I Friends rapport om mobbning och trakasserier framkommer det att personer med funktionsnedsättningar oftare drabbas av utsatthet i skolan.

En av fem elever i svenska skolan har blivit kränkt av en annan elev det senaste året. Den vanligaste typen av kränkning är taskiga kommentarer. 90 procent av skolpersonalen tycker att de agerar vid kränkningar, men bara varannan elev håller med.

Det står att läsa i Friendrapporten 2015, som är baserad på data från Friends kartläggningstjänst där 15 087 barn har svarat på frågor om mobbning och kränkningar. 7 188 elever i årskurs 3-6 och 7 899 i årskurs 6-9. Datainsamlingen har gjorts mellan den 1 augusti 2014 och 1 juni 2015.

 

I rapporten framkommer också att en stor del av kränkningarna är kopplade till diskrimineringsgrunderna och att en funktionsnedsättning ökar risken för utsatthet. 9 procent av de tillfrågade i årskurs 3–6 säger att kränkningarna de utsatts för handlade om deras funktionsnedsättning, samma siffra för årskurserna 6–9 är 13 procent. En studie från Uppsala universitet visar att adhd-diagnosticerade elever i årskurs fyra löper tio gånger större risk att bli mobbade än elever utan diagnosen.

Skolans toaletter är det ställe där flest elever känner sig otrygga, tätt följt av duschen. På internet känner sig 7% av respektive åldersgrupp otrygga.

 

 

Annons