Nästa artikel

  • Kia Wettergren är en av grundarna av Future Teens, Jim Ström är en regelbunden besökare.

Future Teens är en ideell förening som vänder sig till ungdomar i behov av stöd och hjälp. Det kan handla om att klara av skolan, söka jobb eller fixa vardagen. Cirka 8 av 10 av ungdomarna har NPF. Special Nest har varit på besök.

Jim Ström öppnar dörren till villan och kliver in i Future Teens lokaler på Vendelsö strax utanför Stockholm. Här umgås han med de andra ungdomarna och personalen, pysslar, spelar dataspel och hjälper till med att laga middagar. Jim, som har diagnosen Asperger syndrom, har besökt Future Teens regelbundet sedan 2008. Han började när han hade avslutat en informatörskurs på en folkhögskola och kände att han var i behov av sysselsättning.

­– Jag ser Future Teens som en viktig social plattform. Här får man träffa folk och ha någonting att göra.

Genom Future Teens har Jim bland annat getts möjligheten att praktisera i en serietidningsbutik på Södermalm och – som i dag – arbeta i en kyrka där han bland annat hjälper till med att servera mat till hemlösa. Utöver detta brukar han också föreläsa om sina personliga erfarenheter av och tankar om Asperger.

– Jag har besökt Future Teens väldigt länge nu och vill gärna fortsätta göra det. För mig innebär det en trygghet att komma hit. Det känns väldigt bra.

 

Ideell förening
Lokalerna ligger i ett till synes vanligt hus i ett villaområde. Future Teens är en ideell förening som grundades 2004 av bland andra Kia Wettergren. Föreningen vänder sig till personer mellan 15-25 år i Stockholms län (åldern är inte huggen i sten; idag är den yngsta 11 och den äldsta 30) som på olika sätt behöver hjälp och stöd. Det kan vara alltifrån att klara skolan, söka bostad eller jobb till att lära sig vardagliga rutiner som att laga mat, tvätta och städa. Future Teens erbjuder dessutom fyra platser för tränings- och jourboende samt möjlighet att ta kör/truckkort. Arbetet finansieras av sponsorer och stiftelser – i år är huvudsponsorn företaget Bygg-Olle.

– Ungdomarna som kommer hit är väldigt ensamma och oftast gör de ingenting alls. De går inte i skolan och har inget jobb. Många kommer från svåra sociala och ekonomiska förhållanden, där föräldrarna inte är engagerade i barnens liv utan själva har problem med missbruk eller psykisk sjukdom, säger Kia Wettergren, verksamhetschef tillika resursassisent på Future Teens.

 

Visar andra vägar i livet
När Special Nest är på besök är cirka 50 ungdomar placerade hos Future Teens. Somliga kommer hit varje dag, andra ett par dagar i veckan, beroende på hur deras individuella handlingsplan ser ut. Vanligen är det socialtjänsten i någon Stockholmskommun som tar kontakt med Future Teens.

– Vi hjälper till hela vägen med att bryta utanförskapet och det destruktiva mönster som ungdomarna befinner sig. Eftersom många har det socialt och ekonomiskt jobbigt hemma, tror de att de ska gå samma väg som föräldrarna. Vi vill visa att det finns andra vägar och större mål, säger Kia Wettergren, som är en av sex vuxna (däribland lärare och socionomer) som arbetar i föreningen.

Cirka 80 procent av de ungdomar som är placerade hos Future Teens har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel add, adhd eller Asperger.

– Fördelen med Future Teens är att vi inte är så riktade. Det kanske finns en ungdom med diagnosen Asperger som har hittat en jättelockande verksamhet. Men då märker hen att verksamheten bara riktar sig till ungdomar med adhd. Hos oss är det inte så. Vi har en bredare inriktning, berättar Kia Wettergren.

 

Hjälpt många
Sedan starten har totalt cirka 350 ungdomar varit placerade hos Future Teens – vissa under någon månad, andra under flera år. Och resultatet har inte låtit vänta på sig. Enligt en egen undersökning från föreningen har 86 procent av ungdomarna en heltidssysselsättning/arbete efter avslutad placering hos Future Teens. 99 procent har ett tryggt och välfungerande boende och cirka 90 procent är helt självförsörjande.

– Vi vill inte ta emot fler än vi kan hantera. För oss är det viktigaste att vi verkligen kan hjälpa de som är här. I dag känns det fantastiskt att det har gått så bra och att vi har kunnat hjälpa de här ungdomarna, säger Kia Wettergren.

Läs mer: 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons