Nästa artikel

Autism- och aspergerförbundet ska i ett nytt forskningsprojekt belysa skolsituationen för grundskolelever med autism. Nu söker de tio elever med diagnosen – liksom deras vårdnadshavare – som vill delta.

I forskningsprojektet, som går under namnet Rätten till delaktighet och avskildhet, kommer tio lektioner som eleven deltar i att spelas in. Därefter sker två intervjutillfällen då vissa sekvenser ur filmen diskuteras. Utgångspunkten för arbetet är elevernas personliga upplevelse av skolaktiviteterna och syftet är att skapa kunskap om hur lärandet kan underlättas.

Kategorier: 
Forskning
Annons