Nästa artikel

  • Vaggeryds kommun har nyligen börjat med samtalsträffar för föräldrar till barn med npf – ett initiativ som uppskattas av deltagarna.

Premium Föräldrar till barn med npf prövas av omgivningen och kämpar ofta med bristande förståelse. Därför kan det vara givande att träffa andra med liknande förutsättningar. Det visar bland annat en färsk avhandling från Göteborgs universitet. I Vaggeryds kommun organiseras sedan en tid tillbaka samtalsträffar för npf-föräldrar.

Peter och Lena är föräldrar till åttaårige Joakim som har diagnostiserats med adhd. Deras vardag präglas av stress och oro – både inför nuet och framtiden. Joakim har utmaningar i skolan och Peter och Lena kämpar kontinuerligt för att han ska få tillräckligt med stöd. Ofta känner de att skolan inte är särskilt tillmötesgående. Samtidigt är det många av deras kompisar som har visat lite förståelse inför omständigheterna och som har dragit sig undan – utan att rakt ut f

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons