Nästa artikel

  • "De olika existentiella dimensionerna går in i varandra. En bild på två människor som gör något tillsammans kan väcka tankar både om tillit och livskraft. Deltagarna lär sig om varandra via de samtal som uppstår", säger Margareta Hallner, cirkelledare inom studieförbundet Vuxenskolan.

  • Samtalskorten utgår från WHO:s åtta byggstenar för existentiell hälsa.

Premium I samtalsgrupper i Västerås används en ask med bilder på människor, djur och aktiviteter som utgångspunkt för diskussioner om olika livsfrågor. Tack vare bilderna kan personer som av någon anledning har svårt att prata med andra ändå medverka i samtalet där deltagarna kan lära av varandra och knyta nya kontakter. Special Nest har intervjuat Margareta Hallner, vikarierande verksamhetsutvecklare och cirkelledare inom studieförbundet Vuxenskolan.

Världshälsoorganisationen WHO:s definition av hälsa innefattar en existentiell dimension som har åtta byggstenar. Utöver känslan att livet har mening, ingår bland annat känsla av hopp, harmoni och sammanhang. Vårt förhållningssätt till existentiella dimensioner i livet påverkar även den psykiska och fysiska hälsan. Vissa människor med allvarliga sjukdomar mår tämligen bra, medan andra som är ganska friska ändå mår dåligt.   Bilderna lockar till samtal Inom studieförbunde

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons