Nästa artikel

En tredjedel av amerikanska barn med adhd fick sin diagnos före 6 års ålder, trots att få tester är lämpade att diagnostisera så unga barn. Det visar en ny amerikansk rapport.

I studien intervjuades nästan 3 000 föräldrar till barn med adhd, och 115 föräldrar till barn med Tourette, och det visade sig att ungefär hälften av barnen fått sin diagnos innan de var 7 år, och en tredjedel före 6 år. Och i tre fall av fyra var det en förälder eller familjemedlem som först uppmärksammat problem med barnets beteende, skriver Health Day.

Mer än hälften av barnen fick sin diagnos av en allmänbarnläkare eller sin husläkare. Bara en fjärdedel av dem som diagnostiserats före 6 år hade undersökts av en psykiater, och chansen att de träffade en när de blev äldre var ännu mindre.

Överdiagnostisering medför flera problem. Utöver att bli felaktigt stämplad med adhd fastän orsaken till symtomen egentligen är något annat, riskerar barnet att bli övermedicinerad, säger Dr. Danielle Fisher på Providence Saint John’s Health Center i Kalifornien.

Föräldrar måste akta sig för diagnoser baserade på symtom observerade i enbart en miljö. En väsentlig faktor när det gäller att ställa en adhd-diagnos är att symtomen visar sig i flera situationer och olika förhållande, menar hon.

Barn utvecklas snabbt i den åldern, och många 4-åringar som verkar hyperaktiva brukar lugna ner sig mellan 4–6 år. Men kan barnet inte lära sig, delta i gruppaktiviteter, umgås på förskolan, eller om det utvecklas en dålig relation mellan förälder och barn, då kan en professionell utvärdering vara aktuell. 

Enligt Danielle Fischer finns flera alternativ.

– Först och främst bör föräldrarna kolla upp föräldrakurser som hjälper dem att hantera svårt och oregerligt beteende. Sedan, om det finns en familjehistoria med adhd eller andra neuropsykiatriska störningar, ska tester utföras av kompetenta yrkesmän, vilket inkluderar legitimerad psykolog, psykiater eller neurolog.

Annons