Nästa artikel

Möjligheten att prata med föräldrarna minskar risken för självskador hos flickor med depressiva symptom. Den kopplingen finns inte för pojkar. Det visar Delia Latina i sin avhandling i psykologi vid Örebro universitet.

Det var en observation från vardagen som en gång väckte Delia Latinas undran.

– Jag brukade åka buss till jobbet. Med fanns tonåringar, högljudda som vi är i Italien. Men några var annorlunda, tysta och såg ledsna ut. Och det var inte för att de var uttråkade eller att det var tidigt på morgonen. Det var någonting annat, berättar hon i ett pressmeddelande.

Hon ställde sig frågan om det finns något i den närmaste omgivning hos 12 – 16-åringar som kan hindra depressiva symptom att utvecklas till själskadebeteende. Hennes studie, som bygger på en enkätundersökning, visar att flickor som kan prata med sina föräldrar löper mindre risk att skada sig själva, trots att de har depressiva symptom.

– Det gäller däremot inte för pojkar. Deras beteende påverkas inte av att de pratar med sina föräldrar, säger hon.

Delia Latina har inte studerat orsaken till skillnaderna, men pekar på möjligheten att det kan ha att göra med könsroller, att flickor är uppfostrade att öppna sig medan det tar emot för många pojkar. Hon ser också på att det kan finnas andra sätt att nå fram till pojkar, än just direkta samtal om deras självskadebeteende.

– Resultatet av denna enkät visar också att kontakten med vänner inte påverkar benägenheten att skada sig själv. Familjen är alltså viktigare.

Det behövs fler studier för att dra mer långtgående slutsatser. Delia Latinas nästa steg är att ta reda på hur kommunikationen kan användas för att förebygga självskadebeteende.

Annons