Nästa artikel

  • Anna Hellquist är forskningssamordnare på KIND.

  • Kristiina Tammimies är genetiker och forskargruppledare på KIND, ett kompetenscentrum om npf i Stockholm.

Premium En genetisk utredning kan hitta ärftliga orsaker till barnets autism samt andra syndrom, vilket kan förbättra planeringen av medicinsk uppföljning och vård. Men endast en av tio med autism erbjuds detta idag. Det vill forskarna Anna Hellquist och Kristiina Tammimies, båda verksamma vid kompetenscentret KIND, ändra på.

Forskning har visat att ärftliga faktorer i hög grad styr om en person utvecklar autism eller inte. Det finns många hundra gener och genvarianter som i kombination med andra faktorer kan orsaka autism. – Det krävs en viss mängd av dessa faktorer. Kombinationen av genetiska och omgivningsfaktorer kan se olika ut. Man kan till exempel ha en genvariant med stor påverkan eller flera med liten påverkan, tillsammans med faktorer som påverkat under fostertiden, säger Kristiina Tammimies, gen

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons