Nästa artikel

En behandling som inte är ett centralstimulerande medel har godkänts för behandling av barn och ungdomar med adhd.

Läkemedlet som godkänts av EU och marknadsförs av företaget Shire har handelsnamnet Intuniv. Det skriver Läkemedelsvärlden.se

Läkemedlet innehåller den aktiva substansen guanfacin-hydroklorid och är ett långverkande, inte centralstimulerande medel som ska tas en gång om dagen.
Intuniv är godkänt för barn och ungdomar från 6 till 17 år. Det ska användas för patienter där centralstimulantia inte är lämpligt, inte tolereras eller inte varit effektiva. Läkemedlet ska, som andra adhd-läkemedel, ingå i ett omfattande behandlingsprogram med både psykologiska och sociala stödåtgärder.

De vanligaste biverkningarna är bland annat trötthet, slöhet och huvudvärk.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons