Nästa artikel

När en patient bedöms vara psykiskt sjuk och suicidal, bör risken för våldshandling mot annan person tas i beaktande, enligt en ny avhandling.

Den 5 februari disputerade Henrik Lysell, Norra Stockholms psykiatri, med avhandlingen ”Suicide and violence in parents - risk factors and consequences”. 

Avhandlingen undersöker riskfaktorer för suicid och våldshandlingar bland föräldrar. Forskarna har använt register för att kartlägga dödligt våld och självmord i tre specifika grupper under de senaste 35 åren. Det rör sig om grupperna föräldrar som dödar sina barn, män som tar livet av sin nuvarande eller tidigare partner samt mödrar som tar sitt liv kort efter förlossning. Fokus har varit kopplingen mellan psykisk sjukdom och olika former av våld och suicid.

Resultatet visar att det finns en koppling mellan benägenhet att skada sig själv och att skada andra. När en patient bedöms vara psykiskt sjuk och suicidal, bör risken för våldshandling mot annan person tas i beaktande.

Annons