Nästa artikel

  • "Vi autister har svårt att förstå poängen med frågor som inte har någon riktig betydelse annat än att vara relationsskapande. För oss tar det mycket tankeverksamhet att förstå vad folk vill ha för svar beroende på sammanhang", säger Serena Hasselblad, aktuell som medförfattare till och redaktör för boken "Autism inifrån".

Premium Serena Hasselblad fick sin autismdiagnos när hon var 42 år. Nu är hon aktuell som redaktör för boken "Autism inifrån – speglingar av ett autistiskt vi" vars syfte är att stärka självinsikten och självkänslan hos personer med diagnosen.

En bok om autism, av personer med autism. Den idén började ta form för ett par år sedan när Serena Hasselblad, mångårig föreläsare om diagnosen, hade dragit igång en informell diskussionsgrupp. Den bestod av ett nätverk av personer med högfungerande autism och träffarna ägde rum i olika lokaler där deltagarna delade berättelser och livserfarenheter. Serena Hasselblad beskriver det som att de forskade i sin egen autism. – Många gånger lär vi oss att det är något problematis

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons