Nästa artikel

  • Genrebild. 

  • Elisabeth Hjorth är doktor i etik, lektor i litterär gestaltning och en av initiativtagarna till den nya kursen i autistiskt skrivande.

  • Mats Jansson är sakkunnig utredare vid Autism- och Aspergerförbundet.

Premium Göteborgs universitet har startat en kurs i autistiskt skrivande för personer som identifierar sig på autismspektrat. Kursen har väckt debatt – och söktrycket har varit högt. "Vi tror att det autistiska sättet att tänka kan vara produktivt för konstnärligt arbete", säger forskaren Elisabeth Hjorth som är en av initiativtagarna till kursen.

I augusti startade kursen Autistiskt skrivande och läsande på HDK-Valand, Högskolan för konst och design, som hör till Göteborgs universitet. Kursen vänder sig till personer som identifierar sig på autismspektrat och ges inom ramen för forskningsprojektet ”Autistiskt skrivande: att återta ett annat modersmål” vid samma lärosäte. Bakgrunden till att kursen startades är att Elisabeth Hjorth, som är doktor i etik och lektor i litterär gestaltning, och hennes forskarkollegor vill

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons