Nästa artikel

  • Jonna Bornemark är författare, filosof och forskare, bland annat med fokus på autistiskt skrivande.

Premium Forskningsprojektet ”Autistiskt skrivande” strävar efter att bredda skrivande, göra konstnärlig utbildning mer tillgänglig och utmana samhällets medicinskt präglade bild av autism. ”Vi ville se vad händer om vi odlar det autistiska istället för att anpassa det till det neurotypiska”, säger filosofen Jonna Bornemark till Special Nest.

Under höstterminen 2022 genomfördes den digitala kursen Autistiskt skrivande och läsande vid HDK Valand i Göteborg. Kursen vände sig till personer som identifierar sig på autismspektrat och gavs inom ramen för forskningsprojektet Autistiskt skrivande – att återta ett annat modersmål. Projektet initierades av Elisabeth Hjorth, doktor i etik och professor i litterär gestaltning, och Jonna Bornemark, filosof och författare. Båda har barn på autismspektrat. – Det gör att man börja

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons