Nästa artikel

I boken ”Vad händer med Kalle – en pappa berättar” skriver Fredrik Hjelm personligt om tiden då hans son diagnostiserades med autism. Boken skildrar tiden genom tester, väntan på besked, kunskapsinhämtande och hur livet förändras för hela familjen.

Boken handlar både om sonen Kalle och pappan och deras gemensamma resa från det att Kalle är i tvåårsåldern och de första misstankarna kommer, fram till att han får diagnosen och sedan börjar i särskolan vid sex års ålder. När sonen får diagnosen autism förändras livet för hela familjen, som går från ett skede av förnekelse med många förbjudna känslor att hantera till att landa i acceptans och anpassande efter situationen.

Det är en personlig skildring men samtidigt skriven med stor integritet. Och även om det är personligt berättat går författaren också sakligt igenom hur autism kan utvecklas och påverka barnet och familjen. Han tar upp relevanta frågor kring på vems villkor inkludering sker, hur bemötandet från omgivningen ser ut och understryker förskolans och skolans viktiga roll. 

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons