Nästa artikel

  • Det saknas i dagsläget ett tillräckligt vetenskapligt stöd för att se ickeverbala inlärningssvårigheter (NVLD) som en egen diagnos.

Premium Det finns många besvär som inte har en tillhörande diagnos. En av dessa är inlärningssvårigheter hos barn som har ett normalt språk. Ibland kallas det för, ickeverbala inlärningssvårigheter, eller NVLD. Men vad kännetecknar dessa barn? Och kommer NVLD så småningom att bli en riktig diagnos?

Det finns flera syften med att använda sig av diagnoser. En är att en diagnos kan ge vissa rättigheter. På samma sätt som en läkare måste fastställa att man verkligen är magsjuk innan flygbolaget går med på att återlösa en biljett man inte kan utnyttja, behövs ofta en diagnos för att man ska få rätt till stödinsatser från samhället. Ett annat syfte med diagnoser är att göra det lättare att utvärdera vad personer med vissa typer av svårigheter får mest hjälp av. Till ex

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons