Nästa artikel

En multisensorisk och interaktiv leksak som förbättrar barnets sociala färdigheter. Det är en kort beskrivning av den nya pedagogiska leksaken "Leka" som vänder sig till barn med särskilda behov, framför allt autismspektrumtillstånd.

Leksaken befinner sig fortfarande under en utvecklingsfas och går att förbeställa genom crowdfundingsidan Indiegogo. Tanken med "Leka" är inte bara att barnet ska ges förutsättningar till en rolig och pedagogisk leksituation, utan även att de sociala, emotionella och kognitiva förmågorna ska utvecklas.

 

Kategorier: 
Forskning
Annons