Nästa artikel

  • En bild från ett avsnitt om postionssystem i Ulla Öbergs bok Sluta räkna, börja se.

Premium Börja med att berätta en historia som skapar igenkänning och ställ sedan en öppen fråga. Låt eleverna argumentera för sina uppfattningar och testa hypoteser – om och om igen. På det sättet lär sig lågstadiebarnen att ”arbeta matematiskt” istället för att läraren ska visa hur man kommer fram till det rätta svaret. Det menar matematikdidaktikern Ulla Öberg som har skrivit lärarhandboken ”Sluta räkna, börja se”.

Matematiklektionerna ska inte primärt handla om att elever får frågor som har ett korrekt eller ett felaktigt svar. Eleverna ska istället uppmuntras till att diskutera och argumentera för sina uppfattningar, testa hypoteser, se mönster och förstå vad de konkret kan använda sina matematikkunskaper till. Kort och gott: de ska lära sig att ”tänka och arbeta matematiskt”. Detta berättar Ulla Öberg som i över femtio år har sysslat med matematik inom skolans värld. Hon har tidigare

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons