Nästa artikel

  • Hänger du med på en cykeltur? Effekten av skrivbordscyklarna på Östra skolan ska utvärderas senare i vår.

Premium Sedan i höstas testas skrivbordscyklar på Östra skolan i Hudiksvall. Målet är att öka elevernas koncentrationsförmåga, och såväl elever som lärare har redan sett effekt. Special Nest har pratat med Jens Öberg, lärare på skolan.

Projektet Vässa skolan pågår under 2018 och 2019 på tre skolor i Hudiksvall. Syftet är att skapa aktivitetsbaserade lärmiljöer för att se hur detta påverkar kunskapsresultaten, skolan som arbetsplats och lärmiljön i allmänhet. Högskolan i Gävle hjälper till med mätning av resultaten. Högstadiet Östra skolan fick förslaget att prova att använda så kallade skrivbordscyklar i klassrummen. ”Cykeln” består av trampor på en liten ställning som kan skjutas in under skolbän

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons