Nästa artikel

  • Plats för plugg på Helleborusskolan i Österåker. Skolan har anpassats för elever med olika funktionsnedsättningar. På denna skola var Johan Danielsson tidigare rektor.

  • Johan Danielsson har varit lärare i NO och SO, han har även en masterexamen i samhällsanalys. Idag är han rektor på Centralskolan i Töreboda.

Premium Rektorn Johan Danielsson har haft i uppdrag att bygga en npf-vänlig skola från grunden. Hans lärdom är att den viktigaste anpassningen är att rekrytera personal med god elevsyn – samtidigt som han understryker att npf-anpassningar inte behöver innebära stora satsningar. Special Nest har intervjuat honom.

Det är föga populärt att kallas curlingförälder, en uppfostringsstil där barnen får banan sopad för att nå sina mål med minsta möjliga friktion. Men rektorn Johan Danielsson ser liknelsen som eftersträvansvärd i skolan. – I svensk skola ska vi curla eleverna – struktur ska vara hjälpmedel, inte styrmedel. Det är vi vuxna i skolan som ska tillhanda tydliga ramar, men innanför ramarna ska det finnas en flexibilitet som möter elevernas behov. Det står tydligt i skollagen att

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons