Nästa artikel

Trots att skolan har skyldighet att ge elever särskilt stöd efter behov är det inte ovanligt att det krävs en diagnos för att få extra resurser. Skolverket har tagit fram en kunskapsöversikt om elever med funktionsnedsättning för att stötta lärare och skolor i arbetet med elever som behöver stöd.

Vad krävs för att barn och elever med funktionsnedsättning ska känna sig inkluderade i skolan? Varför minskar antalet elever i särskolan och specialskolan? Vilken betydelse har speciallärare och specialpedagoger för undervisningen? Hur ser en bra undervisning för elever med ADHD ut?

Det är några av frågorna som diskuteras i Skolverkets kunskapsöversikt om barn och elever med funktionsnedsättning. "Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning" bygger på en genomgång av forskning, utvärdering och inspektion från de senaste tjugo åren, 1994–2014. I fokus står förskolors och skolors arbete med att skapa pedagogiska och organisatoriska förutsättningar för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning att lära.

Annons