Liv & Hem
Slamrande disk, skräniga caféer, skärande sirener. Knappast favoriter för någon, men den som är drabbad av ljudkänslighet känner starkt obehag...
Liv & Hem
Ibland kommer Giselle Santander i sista minuten med andan i halsen, men oftast kommer hon i tid och hon sköter jobbet väl. Ändå har hon ständigt burit...
Skola
Under en fyraårsperiod ska forskare jämföra skolfrånvaron bland skolungdomar i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan. Så här långt kan forskarna...
Liv & Hem
Personer med autism löper ökad risk för att drabbas av ofrivillig ensamhet, som i sin tur kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Special Nest...
Liv & Hem
Ett kärnsymptom vid autism är begränsningar i den sociala och kommunikativa förmågan. Detta kan i sin tur på olika sätt medföra svårigheter i...
Liv & Hem
Att ta klivet ut i vuxenlivet kan innebära prövningar för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Därför började Jessica Stigsdotter...
Liv & Hem
Allt fler spaltmeter fylls av artiklar om adhd och autism samt kändisar som berättar om sina diagnoser, samtidigt som det pratas om både långa vårdköer...
Forskning
Personlig assistans enligt LSS skulle ge personer med funktionsnedsättning samma möjlighet att delta i samhällslivet som andra. Men så har det inte...
Liv & Hem
Special Nest är en webbtidning som i stort och smått berättar om det neuropsykiatriska området. Vi skriver om människorna, metoderna, skolan, samhället,...
Skola
Vissa autistiska personer kan ha svårt med perspektivtagning, men det betyder inte att de inte bryr sig om andra eller saknar medkänsla. Det berättar...
Liv & Hem
Antalet personer som får diagnosen adhd fortsätter att öka i alla åldersgrupper. Störst är ökningen bland barn och ungdomar – och särskilt bland...
Skola
Hur fungerar elevhälsomötet, vilka är fallgroparna med detta arbetssätt och hur kan det gynna elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism?...
Liv & Hem
Den finstämda kommunikation och det subtila sociala samspel som ofta krävs vid kärleksrelationer kan vara extra svårt för personer med autism. Special...
Forskning
Få vuxna över 50 år diagnostiseras med adhd, trots att de uppvisar adhd-symptom. Samtidigt är det vanligare med åldersrelaterade åkommor som demens,...
Liv & Hem
Hon diagnostiserades med autism vid 40 års ålder och hade under lång tid haft svårt att navigera i arbetslivet. ”Man förväntas göra, förstå...
Liv & Hem
Många barn med autism sover dåligt, men bra kvällsrutiner kan förhindra uppkomsten av sömnsvårigheter. För Special Nest berättar överläkaren...
Liv & Hem
När en npf-diagnos sätts på äldre dagar kan det vara befriande för individen – men också medföra sorg över att man inte fick reda på diagnosen...
Metoder
Tydliggörande pedagogik kan göra vardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och...
Forskning
Ett mer begränsat ordförråd vid 2,5 års ålder hänger ihop med mindre utvecklade kognitiva funktioner i den tidiga skolåldern. Samtidigt har de kognitiva...
Liv & Hem
Vissa barn med autism har ett selektivt ätande, vilket kan skapa en oerhörd stress hos föräldern. Hur kan föräldrar hjälpa sitt barn med maten?...
Forskning
Autism är en funktionsnedsättning med symptom som ofta upptäcks under småbarnsåren. Till exempel är det vanligt att barn med autism har svårigheter...
Skola
När barn av olika skäl missar långa perioder i skolan kan det få stora konsekvenser. Skolroboten AV1 är skapad för att hjälpa elever med hög frånvaro...
Liv & Hem
Autism, adhd och jul kan bli en kaotisk kombination. Cecilia Brusewitz och Hanna Danmo berättar för Special Nest om 8 tips som kan öka chanserna för...
Forskning
I ett pågående avhandlingsarbete riktar doktoranden Malin Ljungberg fokus mot föräldrar till vuxna autistiska barn som bor hemma och som inte arbetar...
Liv & Hem
Problem att lära sig klockan, läsa av siffror och räkna ut grundläggande tal. Det är en kort sammanfattning av diagnosen dyskalkyli. Jämfört med...