Skola
Har man svårigheter med de exekutiva funktionerna kan det få stora konsekvenser för läs- och skrivutvecklingen. Det är till exempel inte ovanligt...
Liv & Hem
När Anna Hegestrand delade ett inlägg på sociala medier om kampen för sonens skolgång blev gensvaret enormt. Hon fick tusentals likes och hundratals...
Liv & Hem
Släpp de sociala kraven vid middagen, introducera ny mat på ett tryggt sätt och smyg inte ned nyttigheter i rätter som funkar. Vissa barn med autism...
Liv & Hem
Ojämn kunskap om npf, bristande stöd, oroväckande signaler på frånvaro och organisatoriska problem som personalbrist och stora barngrupper. Inom ramen...
Liv & Hem
Efter skolåren väntar ett vuxenliv präglat av arbete och karriär. Men för många unga är det idag inte alldeles lätt att få tag i ett jobb. Och...
Skola
Bäst är om skolan, socialtjänsten, vården och vårdnadshavarna förstår varandra och drar åt samma håll när en elev har hög frånvaro, men verkligheten...
Liv & Hem
Marlene Dahlberg har mött många barn med autism under de 20 år som hon har arbetat i förskola, anpassad grundskola och specialskola. Nyligen intervjuade...
Skola
När eleven riskerar att missa målen trots anpassningar så ska åtgärdsprogrammet träda in som ett kraftfullt verktyg. Att åtgärderna sätts in för...
Metoder
Många verksamheter inom npf-världen arbetar på olika sätt med tydliggörande pedagogik. Men långt ifrån alla vet att psykologiprofessorn Eric Schopler...
Liv & Hem
Unik kommunikationsstil, känsligt kalibrerade sinnesförnimmelser, specialintressen som underlättar inlärningen – och sju andra saker som vuxenvärlden...
Liv & Hem
Till hösten öppnar Eskilstuna kommun en avdelning för förskolebarn med autism. Här ska fem barn från hela kommunen kunna få en plats och erbjudas...
Liv & Hem
Psykologen och forskaren Christoffer Hornborg menar att ökningen av antalet personer med adhd är tecken på ett ”diagnossamhälle” där mänsklig...
Liv & Hem
Kändisar med neuropsykiatriska diagnoser, förhållningssätt till unga med autismspektrumtillstånd och vanligt förekommande myter om autism. Det är...
Liv & Hem
Många ungdomar med autism och adhd kör fast när det är dags att ta klivet till vuxenlivet. Motivationen kan svikta, hållbara vanor vägrar att få...
Liv & Hem
Risktagande, känslostormar och rastlöshet är vanliga kännetecken för tonårstiden – en turbulent period som kan vara prövande både för ungdomen...
Liv & Hem
Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid adhd och autism. Precis som förut ligger fokus på tidiga insatser,...
Liv & Hem
Slamrande disk, skräniga caféer, skärande sirener. Knappast favoriter för någon, men den som är drabbad av ljudkänslighet känner starkt obehag...
Liv & Hem
Autistic burnout, eller autistisk utbrändhet på svenska, är inte en formell diagnos. Ändå är det vanligt att just personer med autism någon gång...
Forskning
Barn till mammor som har lidit av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) under graviditeten har högre sannolikhet att få diagnosen adhd. Det visar en omfattande...
Liv & Hem
Som mormor till Albin som har autism och andra npf-diagnoser kan Maria Segerman, precis som andra mor- och farföräldrar, vara väldigt viktig – men...
Liv & Hem
Flickor med autism får ofta diagnos senare än pojkar. Eftersom de ofta anpassar sig mer socialt märks inte deras svårigheter lika tydligt, och testerna...
Liv & Hem
Artisten Sanna Hogman är aktuell med föreställningen ”God morgon adhd”. Här fångar hon ett liv som har rusat fram i full fart och som sedan har...
Skola
Elevassistenter kan ibland sakna pedagogisk utbildning och ofta ha en otydlig yrkesroll. Samtidigt förväntas många elevassistenter hjälpa elever med...
Liv & Hem
För att bättre möta behoven hos den stora grupp av barn och unga som söker vård för adhd-symptom har BUP i Skåne förändrat sitt arbetssätt. Nu...
Liv & Hem
Att vara tonårsförälder kan vara lika intressant och spännande som prövande och ångestfyllt. Denna period kan också väcka en rad funderingar. Hur...