Nästa artikel

Internationella världsautismdagen infaller varje år den 2 april, och instiftades av FN 2007. En dag för att öka medvetenheten och förståelsen för autism hos allmänheten.

Sedan 2008 är den 2 april dagen då autism belyses lite extra. FN har utsett dagen till World Autism Awareness Day, och uppmuntrar alla medlemsländer att på sitt eget sätt medvetandegöra autism och öka allmänhetens kunskap om funktionsnedsättningen. Dagen är också ett tillfälle att visa de unika begåvningar och förmågor som finns hos personer med autism.

Den amerikanska organisationen Autism Speaks har på samma dag instiftat "Light it up blue" där de vill att kända byggnader ska lysa i blå färg. De uppmanar också människor att klä sig i blått för att uppmärksamma dagen. Detta för att sprida medvetenhet och förståelse för autism, fira och hedra de unika talanger och färdigheter som finns hos personer med autism och ta hänsyn till behoven hos alla människor med autism.

Annons