Nästa artikel

För att vården ska vara lika tillgänglig för alla, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, krävs att det görs anpassningar för personer som är i behov av det. Som ett led i den strävan har Autism- och Aspergerförbundet gett ut broschyren ”Autism och tillgänglighet i vården”.

Skriften innehåller konkreta förslag på strategier att använda i mötet med personer med autism.

Några av de strategier som tas upp är att det är viktigt med tydlig information, före, under och efter besöket, att använda samma undersökningsrum vid återbesök och att vara lyhörd för ovanliga önskemål som inte är brukliga men möjliga att möta.  

Kategorier: 
Metoder
Annons