Nästa artikel

Det behövs mer forskning kring tidiga tecken på autism, enligt brittiska forskare. I dagsläget diagnostiseras barn för sent, vilket leder till att de inte får det stöd de behöver.

Barn med autism diagnostiseras för sent, vilket leder till att de inte får de insatser de skulle behöva i tid, enligt en studie gjord av medicinska experter i Newcastle, Storbritannien.

Barn i Storbritannien får i snitt sin autismdiagnos vid 4,5 års ålder (55 månader). Men de skulle enligt studien kunna få hjälp tidigare.

– Det finns en växande mängd bevis som visar att tidiga insatser kan förbättra sociala och kommunikativa färdigheter hos barn med autism, säger studiens huvudförfattare, Dr Jeremy Parr, klinisk lektor vid Newcastle University och fortsätter:

– Många barn får en diagnos senare än de kunde ha fått, vilket innebär att de och deras föräldrar måste kämpa på längre än nödvändigt för att få stöd eller förståelse för barnets svårigheter. Vi måste öka medvetenheten om tecken på autism hos mycket unga barn.

De menar att det krävs mer forskning kring tidiga tecken på autism och ökad satsning på att förkorta väntetiderna. Något som National Autistic Society Centrum for Autism håller med om.

– En tidig diagnos kan vara livsförändrande för familjer. Det kan hjälpa dem att förstå deras son eller dotter, ge dem viktig information om vad som kan hjälpa och låsa professionell rådgivning och stöd. Att växa upp med autism kan vara svårt, men vi har sett om och om igen hur förståelse och stöd kan göra en enorm skillnad, säger Carol Povey, chef för National Autistic Society Centrum for Autism.

 

Annons