Nästa artikel

Ett screeningverktyg för att upptäcka adhd har visat sig mindre tillförlitligt om barnet redan är diagnostiserat med autism, enligt ny amerikansk forskning.

I studien, som är publicerad i tidskriften Journal of Autism and Developmental Disorders, behandlas skattningsskalan ADHD-RS-IV och forskarna konstaterar att den inte är lika träffsäker om barnet redan är diagnostiserat med autism. Följden kan bli att barn av misstag blir diagnostiserade med adhd, om deras symptom inte är noggrant utredda och spårade. Forskarna konstaterar också att skalan måste uppdateras för att bättre kunna identifiera respektive funktionsnedsättning och att skalan bör kompletteras med djupintervjuer.

Kategorier: 
Forskning
Annons