Nästa artikel

Det finns samband mellan negativa upplevelser på Facebook och depression, enligt ny amerikansk studie.

I undersökningen, som omfattade av 264 personer och som finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Adolescent Health, fann forskarna att Facebookanvändare som utsätts för någon form av negativa upplevelse på webbplatsen löper 3,2 gånger högre risk att drabbas av depressionssymptom, jämfört med dem som inte har utsatts för negativa upplevelser.

När det gäller mobbning är risken 3,5 gånger högre, medan de som upplever ”oönskade kontakter” löper 2,5 gånger högre risk. Sammanlagt 84 procent av deltagarna i studien har minst någon gång utsatts för någon form av negativ upplevelse på Facebook sedan de skrev in sig som användare i nätverket.

– Interaktionen på Facebook bör tas på allvar och inte ses som mindre betydelsefull än den som sker virtuellt, säger Samantha Rosenthal, en av forskarna bakom studien som genomfördes vid Brown university i Providence, USA.

Kategorier: 
Forskning
Annons