Nästa artikel

  • Lena Lidfors är professor i etologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet och projektleder den nya studien om skolhundar vid problematisk frånvaro.

Premium En ny forskningsstudie vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, ska undersöka om insatser med en utbildad skolhund kan underlätta för elever med problematisk skolfrånvaro. ”Man brukar säga att hunden är ett socialt stöd, särskilt för barn med autismspektrumdiagnoser”, säger Lena Lidfors, professor i etologi vid SLU, till Special Nest.

Många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism hamnar i problematisk skolfrånvaro, något som ofta påverkar den mentala hälsan och skolprestationen. Flera skolor tar i dag hjälp av hundteam, det vill säga sociala tjänstehundar med hundförare, för att stötta elever med långvarig och omfattande skolfrånvaro till ökad motivation för skolan. Men insatserna har inte utvärderats och svensk forskning på området saknas. Därför drar en forskningsstudie

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons