Nästa artikel

  • En pågående studie ska bidra med ny kunskap kring den tidigare bestämmelsen att personer med adhd inte får ta körkort utan ett läkarintyg som visar "hur allvarligt tillståndet är".

Premium Den som har adhd får inte ta körkort utan ett läkarintyg. Oron grundar sig på gammal forskning som har visat en kraftigt ökad olycksrisk hos förare med adhd. Men bilden har ifrågasatts. Nu ska en pågående undersökning i Linköping bidra med ny kunskap.

Att kunna köra på egen hand är en viktig del i många människors självständighet. Körkort – och tillgång till bil – innebär en större frihet kring var man kan bo, jobba eller semestra, inte minst för dem som bor i glesbefolkade områden med dåligt utbygd kollektivtrafik. För att få körkort måste man förutom teoriprov, uppkörning och halkbana också klara de medicinska kraven – vilka Transportstyrelsen beslutar om. I skriften “De medicinska kraven i trafiken” listar my

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons