Nästa artikel

  • Skillnaden mellan bilförare med respektive utan adhd är inte så stor som tidigare befarat, visar en ny körsimulatorstudie.

  • "Den skillnad som eventuellt finns kan nog också övas bort med körträning", säger Birgitta Thorslund, forskare vid VTI.

Premium Tidigare forskning visar att förare med adhd löper högre risk att vara inblandade i trafikolyckor. En färsk svensk körsimulatorstudie levererar dock ett annat resultat: personer med adhd skiljer sig inte från andra förare vad gäller beteende, hastighetsval eller risktagning i trafiken. Special Nest har pratat med en av forskarna bakom studien.

I flera decennier har forskare undersökt körbeteenden hos personer som är diagnostiserade med adhd. Tidigare studier har visat att denna grupp av förare löper tre-fyra gånger högre risk att vara involverade i trafikolyckor jämfört med förare utan diagnosen, berättar Birgitta Thorslund, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), för Special Nest. För ett antal år sedan genomförde dock den norske trafiksäkerhetsforskaren Truls Vaa en metaanalys av de tidiga

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons