Nästa artikel

En ny amerikansk observationsstudie antyder att det inte finns en koppling mellan influensavirus och autismspektrumtillstånd, ast. Tidigare har studier pekat på att barn får diagnosen i högre utsträckning om deras mamma får infektioner och feber under graviditeten.

Studien, publicerad i tidskriften Jama Pediatrics, omfattade nästan 197 000 amerikanska barn som var 24 veckor gamla, födda mellan 2000 och 2010. Dessa barn följdes sedan upp under i genomsnitt åtta år. Slutsatsen blev att forskarna inte kunde se något samband mellan influensainfektioner och autismspektrumtillstånd, skriver Dagens Medicin. 

Däremot fanns en antydan om att vaccinationer under första trimestern kunde öka sannolikheten för att barnet fick en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men forskarna skriver att man inte avråder blivande mammor att ta influensavaccinationer eftersom detta samband inte var lika tydligt i ett senare, mer avancerat, test. I stället vill de se fler studier som undersöker eventuella kopplingar mellan autismspektrumtillstånd och vaccinationer tidigt under graviditeten. 

Kategorier: 
Forskning
Annons