Nästa artikel

Det är inte vanligare med suicidförsök på öppna psykiatriska avdelningar jämfört med slutna, visar en tysk studie, enligt Läkartidningen.

En av de bärande slutsaterna i studien är att låsta vårdavdelningar inte skyddar mot suicidförsök. Forskarna har tittat på data från 21 tyska sjukhus under perioden 1998-2012 och undersökt om det var vanligare att patienter försökte ta sina liv beroende på om avdelningen var öppen eller låst. Forskarna har utgått från ett material som omfattar 145 738 patienter med en rad olika diagnoser, däribland schizofreni och bipolaritet. Forskarna poängterar dock att resultatet inte per automatik kan antas gälla i samtliga länder.

Kategorier: 
Forskning
Annons