Nästa artikel

Premium Den första generationen pojkar som fick diagnosen Aspergers har blivit vuxna. Forskare i Göteborg, som följt dem under två decennier, kan nu konstatera att en oväntat stor del av dem har en hög livskvalitet, men har gått väldigt olika vägar för att nå dit.

Det handlar om den grupp pojkar som var först att få diagnosen Aspergers Syndrom, i Göteborg under 80- och 90-talet. Ett forskarlag vid Gillbergcentrum har gjort en uppföljning med pojkarna efter nio respektive nitton år. – Vi har gjort en väldigt bred bedömning av funktion, diagnos, begåvning, psykiatrisk samsjuklighet och livskvalitet, berättar psykologen Adam Helles, som sammanställt studien i en avhandling som ska presenteras i juni. Till vardags jobbar Adam Helles med autismspek

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons