Nästa artikel

Smartphone-notifikationer kan ge upphov till adhd-symptom som sänkt koncentrationsförmåga och hyperaktivitet.

Smartphones har blivit en naturlig del av vardagslivet och vi får ständigt så kallade notifikationer, eller aviseringar, från sociala medier och nyhetssajter i våra telefoner. Forskare från University of British Columbia har i en studie försökt besvara frågan: Hur påverkas vi av detta smartphoneanvändande?

De 221 personer som deltog i studien skulle under en vecka ha telefonen inom räckhåll och låta den plinga till när en avisering mottogs. Resultatet visar att deltagarna fick en högre grad av adhd-relaterade symptom som hyperaktivitet och svårigheter med koncentrationsförmågan under tidsperioden. En annan vecka fick personerna motsatta instruktioner – de skulle hålla sina telefoner på avstånd och ljudlöst läge. Då visade det sig att hyperaktiviteten minskade och koncentrationen ökade.

Annons