Nästa artikel

Med hjälp av en webbstudie vill forskare vid Lunds Universitet och Karolinska Institutet ta reda på mer om självskadebeteende hos personer i 15–20-årsåldern.

Självskadebeteende är utbrett bland svenska ungdomar och unga vuxna. Inte alla söker hjälp för sitt självskadebeteende, vilket är en bidragande orsak till att det fortfarande finns stora vissa kunskapsluckor.

Med hjälp av en webbstudie vill forskare vid Lunds Universitet och Karolinska Institutet ta reda på mer. De söker personer mellan 15 och 20 år som vill svara på frågor i ämnet. Förutom självskadebeteende är de också intresserade av faktorer som t.ex. upplevd bekräftelse, hur man identifierar, tolkar och reglerar känslor och om du har varit utsatt för mobbing.

Den som deltar är helt anonym. Enkäten tar ca 25- 45 minuter att fylla i.

Annons