Nästa artikel

Autismsymtom kan lindras om föräldrarna ingriper på ett strukturerat sätt i ett tidigt skede, visar ny forskning enligt tidningen Dagens Medicin.

Det är forskare vid Kings College i London som har genomfört en undersökning och utvärdering, publicerad i vetenskapstidskriften The Lancet, av föräldraledd intervention (ingripande) bland 152 barn som är diagnostiserade med autism. Hälften av barnen fick när de var 2 till 4 år sedvanligt stöd, medan föräldrarna till andra hälften av barnen fick tolv terapisessioner och sex stödsessioner under sex månader samt olika lek- och kommunikationsövningar i 20-30 minuter per dag. Inledningsvis hade båda grupperna lika svårartade symptom, men efter sex år – när barnen var 7-11 år – utkristalliserade sig skillnader mellan barnen. Gruppen barn som fick den utökade interventionen hade 17 procent lägre svårighetsgrad av autismsymtom jämfört med de andra barnen.

Kategorier: 
Forskning
Annons