Nästa artikel

Är du förälder till ett barn med autismdiagnos? Genom en webbutbildning som består av skriftlig information, filmer, bilder och ljudinspelningar kan du lära dig mer – både om diagnosen och vad du som förälder kan göra för ditt barn.

I första hand vänder sig utbildningen till föräldrar till barn med autism i åldern 0-6 år. Den har tagits fram av Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne i samarbete med Autism och Aspergerföreningen Skåne, med hjälp av finansiellt stöd från Arvsfonden. 

Materialet består av fyra delar: förstå barnets diagnos, förstå barnets beteende, fungerande vardag samt familj och omvärld. 

Här finns information om vilket stöd barn- och ungdomshabiliteringen har att erbjuda barn med autism och deras familjer. Dessutom medverkar allt från föräldrar och syskon till ungdomar med egen diagnos och specialister i filmer och ljudinspelningar. 

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons