Nästa artikel

Det som skiljer dyscalculatorn från andra miniräknare är att den kan hjälpa till att beskriva en siffra, och den hjälper till att välja räknesätt.

Matematikern Pernille Pind har skapat en miniräknarapp för personer med dyskalkyli. Hon kallar den dyscalculatorn. Det som skiljer dyscalculatorn från andra miniräknare är att den kan hjälpa till att beskriva en siffra, och den hjälper till att välja räknesätt.

Siffran visas både som vanlig siffra, med bokstäver och läsas upp av appen. Appen kan också jämföra exempelvis priser, runda av siffror och visa storleken på olika siffror visuelt i staplar.

Appen är gratis och kan laddas ner på Appstore och Android market.

Kategorier: 
Skola
Annons