Nästa artikel

Nytt projekt ska ta fram smarta, tekniska hjälpmedel som ska underlätta vardagen för föräldrar som har npf.

Att vara förälder är en utmaning för de flesta. Har man dessutom npf och därmed bristande arbetsminne och svårigheter att organisera och planera kan det vara en än större utmaning. Stress, oro och frustration kan leda till utbrott eller utmattning. Det kan vara svårt att få vardagen att fungera. 

Ett nytt Post- och Telestyrelsefinansierat projekt som heter ”Föräldrar med dolda funktionsnedsättningar i en värld av Internet of Things” ska ta reda på hur föräldrar med NPF kan gynnas av hjälpmedel och lösningar framtagna inom ramarna för Internet of Things. Internet of Things är ett samlingsnamn för uppkopplade prylar, och då framförallt sådana som traditionellt sett inte innehåller datateknologi.

Det finns redan en hel del tekniska hjälpmedel på marknaden för personer med npf och deras föräldrar, men ett aktuellt forskningsprojekt vill utnyttja modern teknik ännu mer. Ett exempel är en gympapåse som känner av när den blir kvarglömd. Att ställa fram gympapåsen i hallen räcker ofta inte, men om de däremot skulle ha en smart sensor i gympapåsen och vid dörren, kopplat till sin smartphone, öppnar sig nya möjligheter. Om telefonen vet att gympapåsen ska med på torsdagar och att det är torsdag, men att föräldern gått hemifrån utan att påsen lämnat hemmet så kan den skicka en varning och påsen kan plockas med innan det är för sent.

I projektet har man identifierat ett antal behov och haft workshops med experter på smart teknologi och föräldrar med npf, för att tillsammans hitta lösningar och hjälpmedel som ska underlätta vardagen.

Under våren 2016 byggs prototyper för att testa idéernas bärkraft, dessa ska sedan testas av potentiella användare.

Annons