Nästa artikel

Premium "Barn som har mycket ångest kan ha en självbild av att de är misslyckade. Men genom att ses i en grupp kan de stärka varandra." På BUP i Malmö jobbar man sedan flera år med behandlingsmetoden Cool Kids. Där får barn med ångeststörning mötas i grupp tillsammans med sina föräldrar.

Cool Kids är en KBT-behandling för barn som har en diagnostiserad ångeststörning. I behandlingen ingår både barnen och deras föräldrar. – Vi jobbar med barn som har ogrundad eller överdriven oro och ångest och hit kommer man i grupp. En bra grupp är sju till åtta familjer som ses och föräldrarna är minst lika viktiga som barnen, säger psykologen Julia Heberling, som är nationell samordnare för Cool Kids och som under hela sitt yrkesamma liv har jobbat med barn - och ungdomar.

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons