Nästa artikel

Nu provas en ny metod, taktil stimulering, på psykakuten i Karlskrona. Genom beröring efter ett visst mönster är förhoppningen att patienterna ska bli lugnare och få bättre sömn.

Behandlingsformen används sedan tidigare inom exempelvis de öppna mottagningarna inom psykiatrin, i palliativ vård och inom äldrevården. Men den har inte tidigare använts på någon psykakut i Sverige.

– Man har inte trott att det har fungerat i akutsituationer. Men vi ville prova, säger skötaren Anneli Grönblad till Dagens Medicin.

Sedan en månad tillbaka utför hon och två kollegor, som alla är utbildade i metoden, behandlingarna på omkring 15 patienter. Varje behandling tar ungefär 40 minuter och innefattar olika beröringsmönster som personalen utför på patienterna.

– Rörelserna är strukturerade i en viss ordning så att patienterna vet vad som kommer att hända.

Till en början var avdelningschefen Torbjörn Lindberg skeptisk, men han gick med på att ge det ett försök.

– Det är ett komplement, precis som att vissa patienter mår bra av promenader och frisk luft. Det är så jag ser det. Det är ju inget kontroversiellt, säger han till Dagens Medicin.

Kategorier: 
Metoder
Annons