Nästa artikel

  • "Ett barn som Prestationsprinsen behöver förståelse och acceptans för att sinnesintrycken kan vara starkare än hos andra", säger Aggie Öhman.

  • Omslaget till boken Prestationsprinsen, skriven av Aggie Öhman och baserad på bloggen med samma namn.

Premium Aggie Öhman skapade 2010 bloggen ”Prestationsprinsen” och började skriva korta historier för att gestalta de svårigheter som ofta drabbar de barn och unga som tänker, känner och gör annorlunda. Målet var att komma med konkreta råd på bemötande som underlättar kommunikation med och stöttande av dessa barn. Historierna blev snabbt populära och kommer nu ut som bok i samband med bloggens tioårsjubileum.

I fokus för bloggen står en pojke som inte är som normen. För pojken är en hel del i vardagen och samspelet med andra övermäktigt. Det som pojken mest behöver för att kunna få komma till sin rätt är förutsägbarhet och att bli bemött med acceptans, förståelse och tålamod. – Genom att ge ut berättelserna i bokform hoppas jag på att nå ut till läsare utanför sociala medier och bidra till att fler börjar funderar över vad som kan vara möjliga orsaker bakom till exempel vr

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Aktiviteter
Annons