Nästa artikel

  • "Jag vill stötta föräldrarna till att bli mer teoretiska och taktiska i samverkan med skolan, istället för känslosamma", säger Aggie Öhman.

Premium Lösningar på besvärliga vardagssituationer, genomgång av den snåriga skollagen och utrymme för erfarenhetsutbyte. Det är några ingredienser i Aggie Öhmans "Föräldrakvällar", ett utbildningskoncept som vänder sig till föräldrar med barn som har – som hon själv uttrycker det – annorlunda funktionsuppsättningar och extraordinära förmågor.

Hon är från början utbildad civilekonom med inriktning mot marknadsföring, men har kompletterat detta med psykologi och specialpedagogik. Nu arbetar hon med att sprida kunskap om barn, unga och vuxna som tänker, känner och gör ”annorlunda”. Aggie Öhman föreläser, leder workshops och konsultar i syfte att lyfta fram barn och ungas perspektiv. Utgångspunkten är bloggen Prestationsprinsen som startades 2010. Ur den har det vuxit fram en ideell förening och en verksamhet. Bloggen v

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Aktiviteter
Annons