Nästa artikel

  • Anders Wahlberg

Psykologer har ett särskilt stort ansvar att erbjuda sin kompetens till de flyktingar som kommer till Sverige, anser Sveriges psykologförbund. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en prioriterad grupp i sammanhanget.

”Vi har ett ansvar att använda vår kompetens inom trauma, sorg, följderna av förlust av gemenskap och svårigheter att anpassa sig till nya livsvillkor. Psykologisk kunskap och behandling är en av de viktigaste insatserna i en situation som denna”, skriver Sveriges psykologförbund i ett upprop som förbundet antog 2 oktober.

Nyanlända med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en bortglömd grupp i debatten om flyktingströmmarna i Europa. Psykologförbundets medlemmar har värdefull kompetens som kan komma till stor nytta mitt i flyktingkrisen, menar Anders Wahlberg, ordförande i Sveriges psykologförbund.

– Vi vill hjälpa alla människor med behov. Vi har en bred och bra kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att komma hit som flykting är en på flera sätt dramatisk situation.

Rent praktiskt vill psykologförbundet att psykologer ställer upp för flyktingarna och erbjuder sina tjänster till alla som behöver och önskar psykologhjälp.

Annons