Nästa artikel

I Folkhälsomyndighetens studie "skolbarns hälsovanor" framgår att tonåringar som upplever att de lever i en familj med dålig ekonomi mår sämre än andra.

Sömnsvårigheter, huvudvärk och nedstämdhet är vanligare hos tonåringar som upplever att de lever i familj med dålig eller genomsnittlig ekonomi. Detta uppger Folkhälsomyndighetens studie ”Skolbarns hälsovanor”.

Andelen 13- och 15-åringar med självrapporterade psykosomatiska besvär har ökat under de senaste decennierna.

Nu visar Folkhälsomyndighetens studie ”Skolbarns Hälsovanor” att ungdomarna som upplevde att deras familj hade dålig eller genomsnittlig ekonomi också hade större benägenhet att ange att de led av psykosomatiska svårigheter.

– Resultaten visar alltså att tonåringars upplevelse av familjens ekonomi har större betydelse för hur tonåringar mår än familjens faktiska levnadsstandard. Vi ser också att ju sämre ekonomi familjen uppges ha, desto vanligare är självrapporterad psykisk ohälsa hos tonåringar, säger Johanna Ahnquist, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

 

Annons