Nästa artikel

  • "För att elever med npf ska nå sin fulla potential när det gäller simningen måste de ha det lugnt omkring sig", säger idrottsläraren Jimmy Brandt.

  • "För att elever med npf ska nå sin fulla potential när det gäller simningen måste de ha det lugnt omkring sig", säger idrottsläraren Jimmy Brandt.

Premium Simning är ett av kunskapskraven i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Men många elever med npf har svårt för just detta moment. Det kan bland annat bero på vattenskräck eller på motoriska svårigheter. Special Nest har intervjuat Jimmy Brandt, idrottslärare på Lunaskolan i Stockholm, om hur man kan lära barn/unga med npf att simma.

I slutet av årskurs 6 behöver eleven kunna hantera vissa moment i vatten för att få godkänt i ämnet idrott och hälsa. Bland annat ska eleven kunna simma 200 meter (varav 50 meter i ryggläge) och dessutom klara av vissa nödsituationer i vatten med hjälpredskap. För att få godkänt i idrott och hälsa i slutet av årskurs 9 ska eleven uppfylla liknande, men något mer avancerade, kunskapskrav. Simning kan dock vara extra besvärligt för somliga, inte minst för personer med neuropsyki

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons