Nästa artikel

  • Idrottsläraren Alexander Skytte, som själv är diagnostiserad med adhd och autism, är medförfattare till den nya boken.

  • Omslaget till boken som handlar om hur skolan kan bli mer anpassad för barn med autism.

Premium En stor andel av eleverna med autism når inte behörighet till gymnasiet – och många elever med diagnosen har problematisk frånvaro redan under lågstadiet. En ny bok visar hur skolan kan bli bättre på att bemöta dessa elever. Special Nest intervjuar läraren Alexander Skytte, en av författarna bakom ”Skolans överlevnadsguide till autism”.

Flera nyligen publicerade forskningsrapporter tecknar en dyster situation i den svenska skolan för elever med autism, en neuropsykiatrisk diagnos som bland annat kännetecknas av svårigheter i den sociala kommunikationen och interaktionen. Special Nest skrev i juli om en studie från Karolinska institutet som visar att cirka fyra av tio elever med detta tillstånd inte uppnår gymnasiebehörighet. Forskning från Malmö universitet visar samtidigt att elever med autism har betydligt högre fr

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons