Nästa artikel

  • Autistens överlevnadsguide till skolan är den första boken i en planerad bokserie där nästkommande böcker kommer att rikta sig till skola och föräldrar.

  • Jiang Millington har under flera år jobbat för att förbättra skolsituationen för barn och ungdomar med npf.

  • Alexander Skytte är lärare och författare.

Premium Hur kan man hantera bullriga matsalar, svåra skoluppgifter och känslor som exploderar? Det är några frågor som Alexander Skytte och Jiang Millington lyfter i nya boken "Autistens överlevnadsguide till skolan". ”Vi vill att ungdomen som läser ska känna sig stöttad och tagen på allvar”, säger Jiang Millington till Special Nest.

Skolan kan vara utmanande för många elever med autismspektrumdiagnos, ASD. Autistens överlevnadsguide till skolan är skriven för just dessa elever. Boken är fylld med konkreta tips på hur man till exempel kan strukturera sin dag, hushålla med sin energi och hantera sina rädslor. – Vi hoppas att boken ska fungera som ett stöd för ungdomar med autism men den är också till för att öka förståelsen för ungdomen hos föräldrar och lärare, säger kommunikatören Jiang Millington s

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons