Nästa artikel

  • Nåkkve Balldin är socionom, han handleder och utbildar inom verksamheter med inriktning på npf.

Premium Intresset ökar för så kallad interoception, som är förmågan att känna av och tolka signalerna inifrån kroppen. Autistiska personer verkar ha annorlunda interoception. Forskningen är i sin linda, men det finns förhoppningar om att den nya kunskapen kan leda till mer förståelse och även ett bättre bemötande.

Varje dag får du information från kroppen som du lärt dig att tolka och lyda. Törst, hunger, mättnad, oro, obehag, trötthet, värme, kyla, och så vidare. Perception handlar om att uppfatta yttre stimuli, medan interoception rör sig om förmågan att uppfatta signaler inifrån kroppen. Hypotesen är att denna förmåga är nedsatt hos barn med autism. Det kan leda till att barnet exempelvis glömmer att äta och dricka (eller äter sig bortom proppmätt), missar att ta av sig jackan en va

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons