Nästa artikel

Välkommen till en inspirationsföreläsning med journalisten Nadja Yllner om skolfrånvaro. Nadja har skrivit en öppenhjärtig bok om hennes dotters skolfrånvaro: "Hon kallades hemmasittare – om skolan, tårarna och kampen i hallen". Special Nest har bjudit in Nadja Yllner för att berätta mer om sina erfarenheter och kunskaper om skolfrånvaro.

Om skolfrånvaro
Enligt skollagens stadgar råder det skolplikt i Sverige, och när skolplikten inte efterlevs, bidrar det till en känsla av misslyckande för alla inblandade. I en mätning för ett par år sedan uppskattades att ca åtta procent av eleverna i årskurs nio har en total frånvaro på 30–49 procent av undervisningstiden, vilket motsvarar runt 8800 elever. Forskning visar att frånvaro från skolan, framför allt sådan som betecknas som omfattande och långvarig, inverkar negativt på elevens välmående och utveckling. Alla som möter barn- och ungdomar behöver lära sig mer om problematisk skolfrånvaro.

 

 

När: Torsdagen den 10 mars, klockan 19.00 ca 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till alla som är intresserade.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag onsdagen den 9 mars 2022

Annons