Nästa artikel

Nätverket Barn i behov vill göra barn i behov till riksdagens hetaste fråga. Den 14 april håller de riksdagsseminarium.

Den 14 april arrangerar föräldranätverket Barn i Behov ett stort riksdagsseminarium om skolan och stöd till elever i behov av särskilt stöd.

– Vi har bestämt oss för att försöka göra ett nytt riksdagsseminarium. Det är mycket formalititer runt att komma in på riksdagen, men vi har sett att alla måste in i samma rum för att få till förändring. Alla måste mötas och diskutera, säger Malin Holm från Barn i behov, som hoppas på att årets seminarium kommer att ske i en kammare där 350 personer får plats.

Förra året ordnade Barn i behov ett riksdagsseminarium i en sal med 60 gäster, och då låg fokus på att få uppmärksamhet för frågorna.

– Vi behöver vara i riksdagen för det är attraktivt och har ett starkt signalvärde. Dessutom är det svårt för oss att nå 290 kommuner utan att gå via riksdagen, säger Malin Holm.

Den 14 april kommer alltså seminariumet äga rum.

– Ett par engagerade politiker står som värdar, men för att ge dem draghjälp att kunna boka en kammare, och för att fler ska förstå att detta är en fråga som behöver aktualiseras så samlar vi in namn som sedan ska skickas till socialutskottet och utbildningsutskottet, säger Malin Holm och fortsätter:

– Den här regeringen har gjort jättemycket för vår grupp och nu måste riksdag och kommuner följa efter. De har förstått ATT det är viktigt med tidigt stöd men de vet inte inte HUR de ska göra. Och den frågan måste lyftas ytterligare.

 

Barn i behov har på sin sida skrivit en uppmaning till politikerna i Sveriges riksdag:

"Var med och vänd vinden. Tidigt stöd i skolan inkluderar alla

Slaget om Sveriges framtid pågår här och nu. Sjunkande skolresultat och en ökande utslagning oroar på både nationell och kommunal nivå. Alla förstår betydelsen av att lyckas i skola och gymnasium för inkludering i samhället, och för Sveriges möjligheter att konkurrera i världen.

Ansvarstagande huvudmannaskap, god pedagogik, kreativ och trygg arbetsmiljö, motiverade och lärande elever. Allt synas. Allt ifrågasätts. Många upplever kaos, men ur kaos föds verklig förändring. De senaste åren har ett särskilt fokus riktats på elever i behov av särskilt stöd i skolan. Mycket tack vare ideella krafter av kämpande föräldrar, som börjat vittna offentligt om sina erfarenheter och krävt att också deras barn ska inkluderas i skollagens portalparagraf om alla barns rätt till likvärdig utbildning.

Barn i Behov är ett oberoende nätverk av föräldrar till barn i behov av anpassningar i skolan. Vi har barn med funktionsvariationer som genom skolplikten tvingas gå i en skolmiljö som inte anpassas efter deras behov. Vi kämpar på extremt ojämlika villkor för att våra barn skall få en fungerande skola, och vi har antagit utmaningen att vara med och skapa världens bästa skola.

Om behoven möts tidigt och på rätt sätt kommer statistiken för andra utsatta grupper att förbättras. Mobbning, långvarig problematisk skolfrånvaro, unga som varken studerar eller arbetar, psykisk ohälsa, självmord, missbruk och kriminalitet, och långtidssjukskrivningar (hos föräldrarna) är sådana exempel. Det kommer också att innebära att de resurser som satsas blir effektiva, vilket på både kort och lång sikt ger en avsevärt bättre totalekonomi.

Regeringen har svarat genom att genomföra stora, riktade satsningar på elevhälsa, tidiga insatser och specialpedagogisk kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och genom att föreslå förtydliganden i skollagen gällande tilläggsbelopp och särskilda undervisningsgrupper.

Med detta på plats finns förutsättningar för att återerövra platsen som världens bästa skolnation men då behöver vi också ta tag i grundproblemet med bristande samverkan mellan aktörer för att uppnå permanent goda resultat. Perspektiv och insatser måste till inte bara i skolan utan i samverkan med till exempel socialtjänst, LSS, habilitering, BUP och inte minst hemmet.

Det är genom att samla alla ansvariga och gemensamt söka lösningar som verklig förståelse och förändring kommer till stånd. Vi och våra barn drabbas av populistiskt tyckande men lite reell kunskap. Vi behöver riksdagens stöd för att lyfta medvetenheten om alla de barn som idag blir svikna i svensk skola, och riksdagens stöd att visa på fungerande vägar framåt."

Kategorier: 
AktiviteterSkola
Annons